• Polityka prywatności

Polityka prywatności Stepp SP. z o.o.

 

 

 • Kategorie danych osobowych pozyskiwanych, oraz ich cel przetwarzania przez firmę Stepp SP. z o.o.:
 1. Imię i Nazwisko. Pozyskujemy te dane w celu poprawności wystawiania dokumentów, oraz poprawnego realizowania usług takich jak: księgowanie płatności, transport zakupionego towaru, reklamacje i zwroty zamówień.
 2. Adres geograficzny. pozyskujemy go w celu realizacji takich usług jak: transport, reklamacja czy zwrot zamówień.
 3. Adres mailowy. Pozyskujemy go w celu poprawnej komunikacji z klientem w sytuacjach wymagających wyjaśnienia, które dotyczą zamówienia tego klienta. Oraz na potrzeby informowania go o statusie zamówienia i wszelkie odpowiedzi na pytania klienta.
 4. Numer telefonu. Pozyskujemy go za zgodą klienta w celu poprawnej komunikacji z klientem w sytuacjach wymagających wyjaśnienia, które dotyczą zamówienia tego klienta. Oraz do ułatwienia komunikacji kuriera z klientem.
 5. Jeśli klient zażyczy sobie faktury, to pozyskujemy również pełne dane firmy, w celu poprawnego wystawienia tej faktury.

Pozyskiwanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

 • Kategoria odbiorców danych osobowych

      Firma Stepp SP. z o.o. pozyskuje dane osobowe w celu realizacji umowy występującą pomiędzy nią, a klientem tej firmy.

 1. Dane osobowe mogą być przekazane do firmy obsługującej program magazynowo-księgowy, tylko na potrzeby Serwisowe.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane firmie kurierskiej w celu zrealizowania zamówienia klienta.
 3. Dane osobowe mogą być przekazane do firmy o naturze biura rachunkowego w celu rozliczania faktur.
 • Prawa użytkownika.
 1. Masz prawo do żądania od administratora danych, dostępu do danych osobowych, które dotyczą tylko Ciebie.
 2. Masz prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych, które dotyczą Ciebie.
 3. Masz prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych.
 4. Masz prawo do żądania zapomnienia swoich danych osobowych.

Organem nadzorczym do którego możesz zgłaszać wszelkie nieprawidłowości jest obecnie: GIODO  z siedzibą ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Ma to jednak ulec zmianie, wtedy nastąpi aktualizacja tych danych.

 

 • Przesyłanie danych osobowych

Twoje dane osobowe firma pozyskuje dzięki formularzowi służącemu do zapisywanie podstawowych danych użytkownika i tworzeniu konta użytkownika.  Oraz są obowiązkowo pozyskiwane tuż przed realizacją zamówienia w celu zrealizowania tego zamówienia. Możliwe jest też przekazanie danych osobowych w celu realizacji zamówień przy użyciu telefonu, oraz drogą mailową w kontakcie z firmą Stepp SP. z o.o.

Jako że nasza firma ma swój Funpage na Facebooku, wszelkie dane tam pozyskane służą profilowaniu użytkownika na potrzeby dostosowania treści marketingowych do jego zainteresowań. Polubienie Funpage jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie przetwarzanie danych.

 • Pliki cookie i podobne technologie

Witryny firmy Stepp SP z o.o. stosują technologię cookies, w celu:

 

 1. Poprawy jakości świadczenia usług,
 2. Zapamiętywania ustawień użytkownika w celu łatwiejszego użytkowania tej strony,
 3. Poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Witryn,
 4. Pozyskiwania anonimowych danych statystycznych, w celu poprawy funkcjonalności Witryn,
 5. Utrzymania aktywnej sesji Użytkownika. Co oznacza zapamiętanie statusu zalogowany, aby użytkownik nie musiał co chwila wpisywać loginu i hasła,
 6. Umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryn (np. zapamiętuje kolejno odwiedzane stron w celu ich przywrócenia na "życzenie" Użytkownika)

 

UWAGA: Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 • Ze względu na różnorodność produktów w sklepach internetowych naszej firmy, zakupów może dokonywać tylko osoba dorosła. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą dokonać takich zakupów za pośrednictwem osoby dorosłej. Wszelkie Dane osobowe, które będą w widoczny sposób sygnalizować wiek poniżej 18 roku życia u użytkownika, korzystającego z portalów naszej firmy, będą natychmiast usuwane z baz danych. Proces ten będzie trwał nie dłużej niż 72 godziny
 • Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Firma Stepp SP. Z o.o. Będzie aktualizować swą politykę prywatności, jeśli tylko Polskie prawo ją do tego zobowiąże. Aktualizacja będzie następować w czasie określonym przez odpowiednie organy nadzorcze.

 • Przechowywanie danych osobowych

Dane przechowywane są w dwóch nie zależnych miejscach, oraz codziennie dokonywana jest archiwizacja baz danych osobowych, na urządzenie przenośne w celu zwiększenia bezpieczeństwa tych danych. Wszystkie bazy danych są przechowywane i utajone, a wgląd do nich mają tylko osoby prawnie do tego powołane przez Administratora baz danych osobowych.

 • Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Bazą danych osobowych zarządza Administrator baz danych. Dalej rozumiany, jako firma Stepp SP. z o.o. Wszelkie niezgodności i nieprawidłowości występujące w przetwarzaniu baz danych przez firmę Stepp SP. z o.o. prosimy zgłaszać do Inspektora ochrony danych: Krzysztof Kamiński, steppkrzysztof@gmail.com, tel. +48 601 88 26 28, 05-510 Konstancin - Jeziorna, ul. Letnia 1.

Prosimy zgłaszać wszelkie błędy przy użyciu drogi mailowej, telefonicznej lub adresu kontaktowego podanego powyżej.